Продукти: Assut Europe

Синтетични нерезорбируеми хирургически конци – ASTRALEN ® – 1/2 c. round ; HR 17,4 ; 5/0 ; ep. 1 ; 75 cm

Документи


Техническа спецификация

Код на продукта: QX 374

Описание
 

 

Търговско име: Astralen ®

QX 374 –1/2 c. round ; HR 17,4 ; 5/0 ; ep. 1 ; 75 cm – налични в опаковка от 36 или 12 броя (цената по долу е за 1 брой)

Класификация: Синтетичен нерезорбируем хирургичен конец, стерилен, спада към Клас III по 93/42 EEC Директива от 14.06.1993г.;

Конците Astralen са съобразени с изискванията на Европейската Фармакопея за стерилни, синтетични нерезорбируеми конци

Състав: Polyester, макромолекула, получена чрез поликондензация на  terephthalic acid с ethylene glycol, със следната формула -(C10 -H8-O4)n-

Структура: Мултифиламент, покрит със силикон

Цвят: Бял или зелен (D&C зелен n. 6 C.I. 61565)

Размери и игли:

Конците са на разположение в различна дължина и (EP/USP), отделни или прикрепени за игли от неръждаема стомана с различен размер и сечение:

EP от 0,7 до 7;

USP от 6/0 до 5;

Атравматични игли от неръждаема стомана  AISI 302.

Възли: Изискват стандартно хирургично връзване и възли (минимум три) в зависимост от обстоятелствата и опита на оператора

Тъканна реакция: От биологична гледна точка Astralen има добър толеранс и може да предизвика реакция на умерено възпаление в тъканите с последваща инкапсулиране от съединителната тъкан

Безопасност: In-vivo проучвания показват, че 180 дни след имплантация конците поддържат своята тензионна устойчивост

Индикации: В общата хирургия, кардиоваскуларната хирургия, ортопедия където се изискват нерезорбируеми конци и ретенция

Контраиндикации и предпазни мерки: Като чуждо тяло може да причини умерено възпаление и следващо капсулиране от фиброзната съединителна тъкан, сравнимо със стоманата

Стерилност: Стерилизирани с гама облъчване; стерилни до отваряне на опаковката или повреждането и. Да не се ре-стерилизира!

Годност: 5 години

Опаковане: Стерилна двойна опаковка

Предупреждения:

Предназначено за еднократна употреба

Да не се използва след изтичане на срока

Да се съхранява на сухо и проветриво място, далече от директна топлина

Изхвърля се като клиничен отпадък<< назад
Нагоре